Monthly Archives: September 2023

Demonstration on October 1 for the health and rights of older persons – Tel Aviv

מחאת האזרחים והתיקים 

לאחר שנים של שתיקה ושנים של שחיקה, בהן מעמדם של האזרחים הותיקים נשחק עד דק, תמו כל הקיצין ובראשון לאוקטובר (“יום האזרח הותיק הבינלאומי” – “יום אריכות החיים הבינלאומי“) כולנו יוצאים להפגין בשעה 10:00 בבוקר, בצומת הדרכים קפלן מול קריית הממשלה בתל אביב, בכדי להחזיר לראש סדר העדיפויות הלאומי את בריאותם, כלכלתם ורווחתם של האזרחים הותיקים.
בשנת 2003 על רקע המצב הבטחוני והמיתון שונה מנגנון הצמדת הקצבאות מהשכר הממוצע במשק למדד המחירים לצרכן, במשך 20 השנים שחלפו מאז המדד קפא ואיתו גם קצבאת האזרח הותיק שעומדת היום על כ-1000 שקלים מתחת לקו העוני ובמקרים מסויימים גם יותר. ברור לכל בר דעת שמצב זה אינו מתקבל על הדעת וחייבים לשנותו מידית, קריא כבר בתקציב המדינה הקרוב. אנו דורשים שקצבת האזרח הותיק תהיה שווה לערכה אל מול שכר המינימום ערב שינוי הצמדתה.

לצד המחדל הכלכלי, בריאותם ההולכת ורופפת של האזרחים הותיקים אינה חייבת להיות גזירת גורל, המדינה חייבת להשקיע יותר משאבים בהגברת מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה, יסודות אלו ישפרו את היכולות של שירותי הבריאות והרווחה להתמודד עם אתגרי הגיל השלישי ההולכים וגוברים משנה לשנה ויהוו אתגר לאומי בשנים הבאות. מיצוב מחדש של האזרחים הותיקים הוא הדבר הנכון במדינתנו היקרה, אותה בנו סבינו וסבתנו, אבותינו ואמהותינו ואנו מחוייבים מוסרית לעשות הכל בכל הנחישות הנדרשת כדי לאפשר להם חיים בכבוד, בבריאות וברווחה.

אנו קוראים לכולם להגיע לתמוך ולקרוא יחד לממשלה לשנות את סדר העדיפויות. ההפגנה אינה פוליטית, היא נוגעת לכולם, לכל הקשת הפוליטית ומכל מגוון הדעות, כולנו נזדקן ביום מן הימים, וכולנו נרצה להזדקן בכבוד.

ההפגנה ביוזמת ארגון “ותק” מייסודו של רפי איתן ז”ל, בשיתוף ארגון “נכה לא חצי בן אדם” אשר הוביל את מחאת הנכים והביא לחקיקת “חוק הנכים”, גופים וארגונים נוספים.

1.10 יום ראשון בשעה 10:00, ת”א. צומת קפלן.

חנן טל, מנכ”ל “ותק”: מעמדם של האזרחים הותיקים נשחק עד דק וניצולם הגיע לרף המקסימאלי, עכשיו הגיע תורנו להגיב בעוצמה ובנחישות ולהחזיר את מעמדם אל למקומו הראוי, בחזית החברה הישראלית, כיאה לחברה מתוקנת.

ד”ר איליה סטמבלר, יו”ר “ותק”: אנו פועלים כבר שנים כדי לשפר את מצבם של האזרחים הותיקים בכללותו, כולל מצב בריאותם. כאשר העלאת קצבאות זקנה ושיפור זכויות האזרחים הותיקים נחוצים כדי לשפר את איכות חייהם כבר עכשיו, הרי שקידום מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה נחוץ כדי לשפר את מצב בריאותם, הן עכשיו והן לטווח ארוך.

Demonstration for healthy longevity – research, development and education – 1 October 2023 – Tel-Aviv

יוצאים להפגין! ביום האזרחים הותיקים הבינלאומי (יום אריכות החיים) – 1 באוקטובר! להעלאת מודעות לאריכות חיים בריאים! להעלאת קצבאות זקנה, שיפור זכויות האזרחים הוותיקים, וכן להגברת מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה!
כאשר העלאת קצבאות זקנה ושיפור זכויות האזרחים הוותיקים נחוצים כדי לשפר איכות חייהם כבר עכשיו, הרי שקידום מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה נחוץ כדי לשפר את מצב בריאותם, הן עכשיו והן לטווח ארוך! כל המרכיבים האלה מהווים חלקים הכרחיים של שיפור מעמד האזרחים הוותיקים בישראל.
הצטרפו אלינו ב-1 באוקטובר – יום האזרחים הותיקים הבינלאומי (יום אריכות החיים), יום א, בשעה 10.00 בבוקר, בתל אביב, צומת קפלן-עזריאלי (מול קריית הממשלה).
פרטים והרשמה (אופציונלי) בקישורים להלן.
לאריכות חיים בריאים

שתפו!

https://www.facebook.com/maavak.vatikim

http://www.longevityisrael.org/demonstration/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr9kDZmOuFX_VwuG4sPwSqj6_CR0mUVmTkkDNfpf1NX86pnw/viewform

Demonstration! On October 1, the International Day of Older Persons (the Longevity Day)! For raising awareness for healthy longevity! For raising the old-age pensions, improving the rights of older persons, as well as enhancing research, development and education for healthy longevity and prevention of aging-related diseases!

While raising the old-age pensions and improving the rights of older persons are needed to improve their quality of life now; the enhancing of research, development and education for healthy longevity and prevention of aging-related diseases is needed to improve their health now and for the long term!

All these components are necessary to improve the status of older persons in Israel.

Join us on October 1 (Sunday), the International Day of Older Persons (Longevity Day), at 10.00 am, in Tel Aviv, Kaplan-Azrieli Intersection (in front of the government offices).

Details and registration (optional) are in the links below.

For healthy longevity!

https://www.facebook.com/maavak.vatikim

http://www.longevityisrael.org/demonstration/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr9kDZmOuFX_VwuG4sPwSqj6_CR0mUVmTkkDNfpf1NX86pnw/viewform

The sign in Hebrew: “Research, development and education for healthy longevity -­ the need of the hour!”

Thanks for sharing!