Kenes2020

הכניסה חופשית אך מתבקשת הרשמה או אישור הגעה למייל israelilongevity@gmail.com מראש. הכנס הארצי הראשון לאיכות ואריכות חיים לזכרו של רפי איתן ז”ל 25 במרץ 2020. סינמטק תל אביב רח’ הארבעה 5. תל אביב  8.30-9.00 התכנסות מושב הפתיחה 9.00-9.20 ברכות נציג המשפחה אהוד אולמטר – רוה”מ לשעבר 9.20-9.40 דר’ איליה סטמבלר (עמותת ותק) – קידום אריכות חיים בריאים ומניעת … Continue reading Kenes2020