Geroscience Conference Program – Weizmann Institute – September 4-5, 2019

The final program of the International Perspectives on Geroscience – Israel conference on September 4-5, Weizmann Institute of Science 

http://www.weizmann.ac.il/conferences/IPG2019/program

Educational Brochure on Geroscience distributed at the conference

Conference recording

 

פורסמה תוכנית הכנס הבינלאומי בנושא מחקר ופיתוח למניעת מחלות זקנה ולאריכות חיים בריאים (GEROSCIENCE) שיתקיים במכון ויצמן ב-4-5 בספטמבר.

http://www.weizmann.ac.il/conferences/IPG2019/program

הכנס הנו בחסות ה-NIA וארגונים אחרים.

בכנס ישתתפו מדענים ומפתחי טכנולוגיות רפואיות לאריכות חיים בריאים בעלי שם עולמי מארה”ב ומישראל. הכנס יתרום לא רק לדיון האקדמי, אלא גם לתמיכה הציבורית והמדינית בתחום מחקר ופיתוח להזדקנות בריאה, מניעת מחלות זקנה והארכת תוחלת החיים הבריאים.

ההרשמה חינם, אך נדרשת, בקישור להלן. במהלך ובטופס ההרשמה קיימת האופציה להגיש תקציר להצגת פוסטר בכנס.

http://www.weizmann.ac.il/conferences/IPG2019/registration

ניתן גם להוריד את הפוסטר של הכנס כאן.

http://www.longevityisrael.org/international-perspectives-on-geroscience-israel-september-4-5-2019/

תודה על הפצת הידיעה על הכנס בחוגים הרלוונטיים! נשמח לראותכם בכנס!

בהזדמנות זאת, לתשומת לבכם כמה עדכונים על אפשרויות מימון למחקר ופיתוח בתחום הזקנה מהאיחוד האירופי, ראו בקישור להלן.

http://www.longevityisrael.org/some-funding-opportunities-for-aging-related-research-and-development/

ובקרוב גם צפויה להופיע תוכנית דו-לאומית בין ארה”ב לישראל למו”פ בתחום הזדקנות בריאה. העדכונים בהמשך.

http://www.longevityisrael.org/us-israel-collaboration-on-aging-related-rd-is-planned/

בתקווה לתמיכה מוגברת של התחום ויישום תוצאותיו!

בכבוד רב

דר’ איליה סטמבלר. מנכ”ל מדעי. עמותת ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים (ע”ר)