נמשיך את דרכו של רפי איתן

עמותת ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים מתאבלת בצער עמוק על פטירתו של מייסדה וי”ר שלה – רפי איתן (נובמבר 23, 1926 – מרץ 23, 2019).  רפי איתן עד הרגע האחרון פעל למען החיים ולמען הכלל. כפי שהוא אמר פעם לגבי הארכת חיי אדם “אנחנו מנסים לפתח בנושא הזה טקטיקה ואסטרטגיה איך להביא לכך שישראל תהיה אחת המדינות המובילות בעולם באיכות חיים. הכוונה היא שעד הרגע האחרון לחייהם, בתקווה שיזכו לאריכות ימים, יהיו במלוא כושרם, גם הפיזי, אם אפשר, וגם הרוחני” . יהיה זכרו ברוך ונפעל כדי להגשים את צוואתו!

Vetek – The Movement for Longevity and Quality of Life profoundly mourns the passing of its founder and chairman Rafi Eitan (November 23, 1926 – March 23, 2019). Rafi Eitan, until the last moments of his life, worked for the sake of life and for the sake of all. As he once said about the extension of human life, “we are working to develop strategy and tactics how to make Israel one of the leading countries in the world in the quality of life. This means that until the last moment of hopefully long lives, people will remain in full physical and spiritual capacity”. Let his memory be blessed and we will work to fulfill his legacy!