Promoting longevity research in online BIU conference series

On Thursday April 30, 4 pm (Israel time) there takes place a discussion on Zoom about promoting research, development and education for healthy longevity and prevention of aging-related diseases, in the educational series on biology of aging organized by Bar Ilan University for the general public (in Hebrew).

Details

https://www.facebook.com/Israeli-Longevity-Alliance-VETEK-617816694947283/

סבא וסבתא רוצים לצאת מהבידוד…

מרכז סגול לחקר ההזדקנות הבריאה בבני אדם בבר אילן מזמין אתכם לסדרת הרצאות און ליין לקהל הרחב בנושא *הביולוגיה של ההזדקנות*
בימים שני וחמישי דרך אפליקציית Zoom

ההרצאה השמינית תתקיים ב-Zoom בתאריך 30.4.20 בשעה 16:00
https://www.facebook.com/Israeli-Longevity-Alliance-VETEK-617816694947283/
*הגברת מחקר, פיתוח וחינוך לקידום אריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה – תנאי הכרחי להתמודדות עם אתגר הזדקנות האוכלוסייה*

אתגר הזדקנות האוכלוסייה דורש היערכות מצד מערכות הבריאות והרווחה למתן מענה ראוי והולם הן מבחינת שירות לאזרח הקשיש, הן למניעת קריסה מערכתית וכלכלית, והן לשילוב חברתי שוויוני וכתוצאה מכך שיפור איכות החיים וצמיחה כלכלית. קידום מחקר, פיתוח וחינוך בתחום מניעת תהליכי הזדקנות ניווניים ומחלות זקנה הוא תנאי הכרחי לעליה בתוחלת החיים הבריאים וכתוצאה מכך להקלה ואף פתרון למרבית אתגרי ההזדקנות, כולל הגברת התחלואה, התלות והפגיעה באיכות החיים של אוכלוסיית המבוגרים. אי לכך יש להכיר בקידום מחקר, פיתוח וחינוך בתחום הזקנה כחלק הכרחי בכל תוכנית ובכל ניסיון להתמודדות עם אתגר הזדקנות האוכלוסייה ולהקדיש משאבים הולמים לנושא. תמיכה ציבורית הנה תנאי חיוני לקידום מטרות אלה ולהשקעת משאבים הולמים. אציג כמה יוזמות ציבוריות, בארץ ובחו”ל, התומכות בהגברת מחקר, פיתוח וחינוך לקידום אריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה, מידת הצלחתן, וכן אסקור מספר יוזמות מתהוות.

ד”ר איליה סטמבלר, בעל תואר PhD מהמחלקה למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, הוא מנהל מדעי בעמותת ותק – התנועה לאיכות ואריכות חיים, ומנהל ענף מחקר ופיתוח בבית החולים הגריאטרי “שמואל הרופא”. הוא פעיל לקידום מחקר, פיתוח וחינוך לאריכות חיים בריאים ומניעת מחלות זקנה, ומכהן כחבר הוועד הפועל של האגודה הבינלאומית לחקר ההזדקנות ומחלות הזקנה, עמותת אליאנס לאריכות החיים והמכון למדיניות תוחלת חיים בריאים בארה”ב.
ד”ר סטמבלר חיבר שני ספרים אודות היבטים היסטוריים ובינתחומיים של חקר הזקנה ואריכות החיים, ומחקריו פורסמו בכתבי-עת מדעיים מובילים.